התקשרו אלינולהצטרפות

זכויות העובדים

האיגוד המקצועי של ההסתדרות הלאומית הנו כלי אפקטיבי העומד לרשות העובד במטרה לשפר את תנאי עבודתו. מטרתו העיקרית של האיגוד המקצועי היא קידום תנאי ההעסקה של העובדים ולא פחות מכך - שמירה של זכויות העובדים הבסיסיות, המפורטות במסמך זה:שכר המינימום צפוי לעלות בחודש דצמבר 2017

[28.11.2017, 11:00]

ביום 30.10.2017 אישרה הכנסת בקריאה שלישית את הצעת החוק להעלאת שכר המינימום החל ממשכורת דצמבר 2017, שתשולם בינואר 2018. שכר המינימום הצפוי לאחר ההעלאה: 5,300 ש"ח לחודש למשרה מלאה ו- 28.50 ש"ח לשעה.

קרא עוד


צווי הרחבה

שר הכלכלה רשאי להוציא צווי הרחבה הקשורים להעסקת עובדים או להרחיב הסכמים קיבוציים על מנת שיחולו גם על קבוצות של עובדים שאינם כלולים בהסכמים הקיבוציים ומכיוון שכך אינם נהנים מתנאים מכוח אותם הסכמים קיבוציים. 

קרא עוד

הסכם עבודה

מעסיק חייב למסור לעובד, ולא יאוחר משלושים ימים מיום תחילת עבודתו, הודעה בכתב המפרטת את תנאי העסקה. 

קרא עוד