התקשרו אלינולהצטרפות

אודות האיגוד המקצועי

ההסתדרות הלאומית הינה ארגון עובדים שהוקם במטרה להגן על זכויות העובדים במשק. 

האיגוד המקצועי הוא לב ליבה של ההסתדרות הלאומית, "הנשמה" של ארגון העובדים. האיגוד המקצועי הוא הזרוע המבצעת של ארגון העובדים לקידום זכויות העובדים ורווחתם והאכיפה של זכויות אלה. האיגוד המקצועי הינו הכלי החוקי החזק ביותר העומד לרשות העובד במטרה לשפר את תנאי עבודתו. 

האיגוד המקצועי איתכם ובשבילכם!

באיגוד המקצועי מועסקים אנשי מקצוע, מהטובים בתחומם, שיעשו הכל למען הצלחתכם!

חשוב לדעת: האיגוד המקצועי מתמקד בארבעה מישורים:

(1) הקמת התארגנויות וועדי עובדים במקומות עבודה

בשנים האחרונות חל במשק הישראלי רנסנס של התארגנויות עובדים; ובמקומות עבודה רבים עובדים החלו להתארגן.

ההכרה בהתארגנות עובדים ככלי רב עצמה, המסוגל לקדם ולהיטיב באופן משמעותי את תנאי ההעסקה של העובד, מחלחלת במהירות הולכת וגדולה למספר גדל והולך של חברות ומפעלים. 

מספר הבקשות המתקבלות לאיגוד המקצועי לסייע בהתארגנות עובדים המתקבלות במשרדי ההסתדרות הלאומית גדל והולך בהתמדה. 

דוגמאות לגופים להם סייענו בהקמת התארגנות עובדים הם: הוט, גולן טלקום, אלדן, אלקטרה מעליות ומפעלים בבעלות חברת טבע. 

עובדים יקרים זכרו: התארגנות עובדים במקום העבודה, בסיוע האיגוד המקצועי של ההסתדרות הלאומית, יכולה לעשות את ההבדל בין תנאי העסקה גרועים וחשש מתמיד מפיטורים לבין סל הטבות רחב לכל עובד וביטחון תעסוקתי מלא.

במסגרת התארגנויות עובדים, ההסתדרות הלאומית מעניקה שירותים אלה:

 • מעורבות ישירה בסיוע לעובדים להקים התארגנויות עובדים וועדי עובדים, מתן שירות אישי  לכל ועד עובדים, ללא קשר לגודלו של מקום העבודה. זאת, תוך סיוע במשאבים של מומחי ההסתדרות הלאומית בהקמת בהתארגנויות, משפטנים מומחים וליווי תקשורתי. 
 • מאבק עיקש ולוחמני נגד הפרעות למימוש זכות ההתארגנות בכל האמצעיים הארגוניים והמשפטיים העומדים לרשות ההסתדרות הלאומית
 • מינוי חברי ועד פעולה וחברי ועד זמני – תמיכה, ליווי, הדרכה וייצוג משפטי
 • הכשרה מקצועית של חברי הוועד בתחומי יחסי העבודה ומשפט העבודה
 • עריכת בחירות לחברי ועד בהתאם לתקנון ועדי עובדים של ההסתדרות הלאומית
 • שיתוף פעולה עם הוועד, הכפוף למרות ההסתדרות הלאומית בהתנהלות מול המעסיקים

המעסיק מפריע להתארגנות, מתנכל לעבדים ולחברי ועד או לא רוצה לנהל משא ומתן קיבוצי?  לאיגוד המקצועי יש הרבה מה לעשות! והאיגוד המקצועי יוכל להכרח את המעסיק לא להפריע להתארגנות ולנהל משא ומתן

 

 • אם המעסיק מסרב להכיר בהתארגנות ו/או מתנכל לעובדים ולחברי הוועד בגלל רצונם להתארגן - האגף לאגוד מקצועי פועל בעת הצורך בצעדים ארגוניים של להכרזת סכסוכי עבודה ושביתות; 
 • אם המעסיק מסרב לנהל משא ומתן  או מתנהל בצורה חסרת תום לב ולא הוגנת - האגף לאגוד מקצועי פועל בצעדים ארגוניים של להכרזת סכסוכי עבודה ושביתות; 
 • אם המעסיק מפריע להתארגנות או מתנהל בצורה חסרת תום לב ולא הוגנת  - בידי האגף לאיגוד מקצועי הכלים לנקוט בהליכים משפטיים בבתי הדין לעבודה, לרבות הגשת תביעות כספיות נגד מנהלי מקום העבודה וצווים למניעת ההתנכלות. 

 

(2) לאחר ההתארגנות - משא ומתן קיבוצי לקידום ושיפור זכויות העובדים

מטרתו העיקרית של האיגוד המקצועי היא קידום תנאי ההעסקה של העובדים. 

מטרה זו מושגת באמצעות ניהול משא ומתן מורכב בין נציגי העובדים, בליווי האיגוד המקצועי, לבין המעסיק. בסופו של התהליך מנוסח הסכם עבודה קיבוצי המסדיר את תנאי העבודה של העובדים מול המעסיק. 

במשא ומתן משקיע האגף לאיגוד מקצועי את מיטב המשאבים הנדרשים להצלחתו לרבות ליווי משפטי, ליווי אסטרטגי ותקשורתי וליווי כלכלי בכדי לבסס את דרישות הכלכליות של העובדים מאת המעסיק.

חשוב להבין ולדעת כי התארגנות עובדים במקום העבודה, בסיוע האיגוד המקצועי של ההסתדרות הלאומית, יכולה לעשות את ההבדל בין תנאי העסקה גרועים וחשש מתמיד מפיטורים לבין סל הטבות רחב לכל עובד, ביטחון תעסוקתי ומנגנון הגנה מפני פיטורים לא הוגנים ולא סבירים. 

לאחר הקמת ההתארגנות האגף לאיגוד מקצועי דוגל בהטמעת שיטות העבודה הבאות:

 • יצירת יחסי עבודה קיבוציים תקינים  וקידום השיח הקיבוצי בין ההסתדרות הלאומית למעסיקים;
 • ניהול משא ומתן קיבוצי לקידום ושיפור תנאי העבודה של העובדים וחתימה על הסכמים קיבוציים:  ההסתדרות הלאומית פועלת באופן מתמיד להגדלת שיעור העובדים אשר ייהנו מתחולתו של הסכם קיבוצי עליהם ויבטיח להם: שיפור בתנאי העבודה: קידום בשכר; זכויות מיטיבות מעבר לקבוע בחוקים; הגנה מפני פיטורים באמצעות מנגנונים המבטיחים כי ועד העובדים וההסתדרות הלאומית יהיו מעורבים ויוכלו ליתן ייצוג ולהביע עמדתם בכל הליך שיש בו חשש לפיטורי עובד; 
 • פעילות לאכיפת זכויות עובדים המעוגנות בחקיקת מגן (חובה שהשכר לא יפחת משכר מינימום, מסגרת שעות עבודה ומנוחה, תשלום שעות נוספות, הזכות לחופשה, הזכות לימי מחלה, דמי הבראה, מקרים המזכים בפיצויי פיטורים, חובת הפרשת  חלק עובד וחלק המעסיק לפנסיה, זכויות בביטוח לאומי וכו') וזכויות המעוגנות בהסכמים קיבוציים;
 • פעילות במישור הקיבוצי ובמישור הפרטני למניעת בריונות ניהולית והתעמרות בעובדים ואפליה;
 • קידום תנאי הרווחה של העובדים במקומות העבודה ובכלל זה האיזון בין זמן למשפחה ופנאי לזמן בו העובדים מעמידים עצמם לרשות העבודה;
 • קידום פעולות לרווחת העובדים באמצעות  תניות לתקציב לקרן רווחה לוועד המוסדרות בהסכמים קיבוציים; ושיח עם המעסיק על פעולות גיבוש ורווחה לעובדים בשעות העבודה.

(3) סיוע פרטני לעובד

האגף לאיגוד המקצועי שלנו זמין ואיכותי וערוך להענקת שירות אישי לכל חבר

 • הענקת  מידע על זכויות העובד
 • הענקת סיוע משפטי לעובד ככל שנדרש ייצוג בשימוע, בירורים, הליכי משמעת ובבתי הדין לעבודה
 • הענקת הכוונה ראשונית בתחום הפנסיוני
 • בחינת תלושי שכר וחישוב זכויות לוודא אכיפת זכויות ותשלום כל זכויותיו של העובד
 • ליווי וסיוע ארגוני ומשפטי במקרים של אפליה בעבודה
 • ליווי וסיוע ארגוני ומשפטי במקרים של הטרדה מינית
 • ליווי וסיוע ארגוני ומשפטי במקרים של בריונות ניהולית
 • ליווי וסיוע ארגוני ומשפטי במקרים של התנכלות על רקע  פעילות להתארגנות עובדים

(4) פעילות במישור הציבורי לקידום תנאי העבודה

 • הבעת עמדות במשרדי הממשלה והכנסת בנוגע להצעות חוק וסוגיות על סדר היום בתחום דיני העבודה ויחסי העבודה
 • יוזמות חקיקה  של האיגוד המקצועי
 • פעילות הסברה בנוגע לזכויות עובדים בכנסים לעובדים במקומות העבודה וכנסים ציבוריים לקהל הרחב
 • השתתפות בכנסים מקצועיים הנוגעים לתחום יחסי העבודה וזכויות עובדים

 

לנו באיגוד המקצועי חשוב שכל עובד יממש את זכויותיו. האנשים שלנו אינם עובדים רגילים, האנשים שלנו יוצאי דופן במסירותם ובנחישותם לקידום זכויות העובדים במקום העבודה, בהגנה כל זכויותיו של העובד וראיית טובת הכלל. 

אנו, באיגוד המקצועי נעניק לכם שירות מלא החל מהרגע הראשון בו החלטתם להקים התארגנות עובדים במקום העבודה. זאת,  החל מייעוץ ראשוני, דרך מתן כלים מקצועיים ותוך המשך הליווי האישי והמקצועי. מומחי האיגוד המקצועי פועלים יחד עם וועד העובדים להשגת המטרה לשמה התארגנתם. אנו רואים בקידום תנאי העסקתכם את חובתו של המעסיק, ומחובתנו לדאוג שיעמוד בה.

המומחים שלנו יעניקו לכם הדרכה מקצועית מלאה, סיוע וייעוץ משפטי בנושא זכויות עובדים ואף ייצוג בבית הדין לעבודה. נספק לכם מידע מקיף ועדכני על זכויות העובדים ותחום יחסי העבודה על מנת שתכירו את זכויותיכם ותדעו לדרוש אותן. 

שוק העבודה המודרני מאופיין בטלטלות מזדמנות ובשינויים מהירים ובלתי צפויים. הקמת התארגנות עובדים במקום העבודה הוא הכרח על מנת לייצר ביטחון תעסוקתי ולהבטיח תנאי עבודה טובים וראויים.

האיגוד המקצועי של ההסתדרות הלאומית עומד לרשותכם בכל רגע ובכל שאלה בנושא. 

עובדים יקרים, פנו אלינו עוד היום - זוהי זכותכם.