התקשרו אלינולהצטרפות

חדשות

פנייה דחופה לאוצר בנושא שינוי מתווה הפיצוי לעובדים ולעסקים

פנייה דחופה לאוצר בנושא שינוי מתווה הפיצוי לעובדים ולעסקים, כפי שתוצג היום בוועדת הכספים:
״דווקא חברות עתירות כוח אדם, המעסיקות אלפי עובדים נעדרות ממתווה הפיצויי ואין כל מענה ראוי במסלול הפיצוי בגין שכר.
מענק המשכיות עסקית תכליתו הינה יצירת רצף תפעולי, כלכלי ותפקודי של העסקים, חברות וארגונים במשק אשר יאפשר את המשך העסקת העובדים. במצב זה, ככל שהמטרה הינה שעסקים ימשיכו לעבוד – אז יש ללא דיחוי ליתן מענה כלכלי ברור לציבור העובדים. לפיכך הננו דורשים יישום במתווה המוצע את העקרונות המפורטים להלן: