התקשרו אלינולהצטרפות

חדשות

עובדי חב' "טרם" הצטרפו להסתדרות הלאומית

[23.04.2020 16:30]

סגנית נשיאת בית דין אזורי לעבודה, השופטת רווית צדיק, נתנה הבוקר פס"ד שמכיר בלאומית כארגון יציג בחברת "טיפול רפואי מיידי טרם בע"מ". בית הדין קיבל את בקשת הצד של ההסתדרות הלאומית לפיה יחידת המיקוח אינה כוללת את רופאי טרם וכי אלו מיוצגים על ידי הסתדרות הרופאים בישראל.
בימי מגפת הקורונה בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב מגן על זכויות עובדי הטיפול הרפואי טרם ומאפשר בפסק דין מנומק את התארגנותם במסגרת ההסתדרות הלאומית.
לאחר הליך שהחל כבר ביולי 2019, פסק בית הדין אתמול (שלישי), כי ההסתדרות הלאומית הינה הארגון היציג בקרב עובדי טרם -טיפול רפואי מיידי, המעסיקה כ- 900 עובדים (מתוכם כ-200 רופאים).

בית הדין קיבל את בקשת הצד של ההסתדרות הלאומית לפיה יחידת המיקוח אינה כוללת את רופאי טרם וכי אלו מיוצגים על ידי הסתדרות הרופאים בישראל (הר"י), תוך שהוא מציין, כי שוכנע שיש מקום להכיר ברופאים כיחידת מיקוח נפרדת, לאור ההבחנה הלגיטימית והאינטרס המיוחד שיש לקבוצת הרופאים אל מול יתר העובדים בטרם.

בעניין זה הוכח כי קיימים הבדלים משמעותיים במגוון תחומים בין הרופאים לכלל עובדיה, הכוללים בין היתר: תפקידים וסמכויות אשר מוסמכים הרופאים לעשות על פי חוק, אשר אינם בסמכות יתר העובדים; מסלול הכשרה מקצועית של הרופאים קשה ושונה מהותית ממסלולי ההכשרה של יתר העובדים; הרופאים כפופים להוראות הקבועות בדין ולקוד האתי המוסדר בענף הרפואה; קיימות הרשאות בניהול הרשומות הרפואיות הניתנות רק לרופאי טרם; בטרם קיימות הנהלת רפואה ארצית ולצידם מנהלת אחראית פארה –רפואית; סידור העבודה של רופאי טרם שונה מסידור יתר העובדים; קיימת שונות בין תנאי ורכיבי השכר בין רופאי טרם יתר העובדים; ההכשרות והשתלמויות של רופאי טרם שונות מההשתלמויות של יתר העובדים; רופאי טרם נושאים תג עם שמם ותפקידם כרופא לצורך אבחנתם מיתר אנשי הצוות; ישנן פרוצדורות רפואיות שרק רופאים רשאים לבצען על פי החוק;

בית הדין דחה את טענות טרם לפיהן יצירת יחידת מיקוח נפרדת לרופאים תפגע בשירות הניתן למטופלים וכי יקשה על טרם לקיים מו"מ בין שני ארגוני עובדים וציין כי הכללת הרופאים ביחידת העובדים תוביל לתוצאה שאלו יוותרו ללא ייצוג לאור העובדה כי ההסתדרות הלאומית אינה מייצגת רופאים.


באשר לשאלת היציגות, בית הדין קבע כי יש לכלול בגדרי יחידת המיקוח את כלל העובדים הנזכרים בטופס 102 אשר דווחו על ידי טרם למוסד לביטוח לאומי, בהפחתת הרופאים.

בין היתר נכתב בפסק הדין: "לשיטתנו בעקבות נסיבות מקרה זה באות בגדר אותם מקרים בהם מוצדק ונכון לבחון את שאלת היציגות במועד מאוחר יותר ממועד ההכרזה, המשקף נכונה ובאופן עדכני את מספר העובדים אשר הצטרפו למבקשת. בהתאם לכך, לאור מספר טפסי העובדים המצטרפים אשר הוגשו לתיק בית הדין ועומדים על…מעל לשליש העובדים בחודש הרלוונטי, התוצאה היא כי הלאומית עמדה בנטל להוכחת יציגותה בקרב עובדי טרם. אנו קובעים כי בהתאם למאפיינים אשר נפגעו בפסיקה והראיות אשר נשמעו בהליך יש להכיר במבקשת הסתדרות עובדים לאומית כארגון העובדים היציג בטרם".

בית הדין קבע כי נסיבות מקרה באות בגדר אותם מקרים בהם מוצדק ונכון לבחון את שאלת היציגות במועד מאוחר יותר ממועד ההכרזה, המשקף נכונה ובאופן עדכני את מספר העובדים אשר הצטרפו לשורות ההסתדרות הלאומית. לסיכום קבע בית הדין, כי בהתאם למאפיינים אשר נקבעו בפסיקה והראיות אשר הובאו יש להכיר בהסתדרות הלאומית כארגון העובדים היציג בטרם

איתמר שרוני, סמנכ״ל אגף הגיוס בהסתדרות הלאומית: ״זהו בהחלט יום שמח לעובדי טרם, אשר מבצעים מלאכת קודש, סביב השעון, בטיפול רפואי מיידי בכל הארץ. ההסתדרות הלאומית תפעל להעלאת היחסים הקיבוציים על דרך המלך, בשיתוף פעולה מלא עם ציבור העובדים והנהלת החברה ע״מ לשמר את אופייה המיוחד של טרם. עובדי טרם מצטרפים כעת למשפחה ענקית ולהסתדרות אמיתית שתפעל למען הסכם קיבוצי ראשוני בחברה".

ההסתדרות הלאומית יוצגה על ידי עורך דין בטי מצר לוי, עו"ד רוית קרן רוזין, עו"ד ליאת אלזנר ממשרד בטי מצר לוי – משרד עורכי דין ועל ידי עו"ד רן קונפינו מנהל המחלקה המשפטית בהסתדרות הלאומית.

ההסתדרות הלאומית היא הארגון היציג של עובדי