התקשרו אלינולהצטרפות

חדשות

שווי שימוש ברכב צמוד לעובד שיצא לחל"ת


[08.04.20 13:30]

בתגובה למכתב רשות המיסים מיום 02.04.2020 "זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה הנחיות מיוחדות בתקופת –
המשבר, בעקבות נגיב הקורונה לגבי עובד שהוצא בשל המשבר לחל"ת"(

ההסתדרות הלאומית פנתה אל מר ערן יעקב, ראש רשות המיסים בבקשה לבטל את שווי שימוש ברכב צמוד לעובדים הנמצאים בחופשה ללא תשלום ואשר בשל המצב לא עומדת
להם אפשרות להחזיר את רכבם למעסיק.
המצב נכון להיום הוא שכמיליון עובדים הינם דורשי עבודה כאשר כ-
90% מהם נמצאים בחופשה ללא תשלום מעבודתם, בעקבות המשבר במשק כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה.
שיעור לא מבוטל מהעובדים הנמצאים בחופשה ללא תשלום הינם בעלי רכב צמוד מטעם המעסיק אשר לאור המגבלות מתוקף תקנות החירום אין בידיהם כל אפשרות בתקופה
זאת ליהנות מההטבה החייבת במס.

ההסתדרות דרשה במכתבה לא לזקוף לעובד אשר יצא לחל"ת בעקבות נגיף הקורונה שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים שהרכב היה ברשותו מכיוון שיש קושי לעובד להחזיר את הרכב (בגלל ההגבלות בתנועה, והסכנה בלצאת החוצה)
ההסתדרות דרשה את ביטול התנאי של 'החזרת הרכב למעסיק' (שהוא היה התנאי כדי לקבל הקלות במס).

ההסתדרות הציעה מספר פתרונות כדי לסייע לעובדים בתקופה זו. וביקשה שיתוף פעולה מרשות המיסים כדי למצוא פתרונות לעובדים שיוכלו להינות מההקלה אשר רשות המיסים הציעה במכתבה.שווי שימוש ברכב צמוד לעובד שיצא לחל