התקשרו אלינולהצטרפות

חדשות

ההסתדרות הלאומית בפניה לשר האוצר

ההסתדרות הלאומית פנתה הבוקר לשר האוצר ודרשה שלא לאמץ את הצעת שר
התחבורה, לביטול תשלום דמי ההבראה והביגוד שמשולמים לעובדי המגזר הציבורי.
בקשה שכזו אם תתקבל תהווה פגיעה נוספת וחמורה בעשרות אלפי משקי בית אשר
לנוכח משבר הקורונ ה נאבקים תחת הנטל והיעדר הפרנסה בימים אלו.
במכתב שנשלח הבוקר אל שר האוצר משה כחלון דרשה ההסתדרות הלאומית לדחות מכל
וכל את הצעתו של שר התחבורה לבטל את דמי ההבראה והביגוד בחודשיים הקרובים,
המשולמים לעובדי המגזר הציבורי בשווי של 2 מיליארד שקלים. הצעה כזו הינה גזרה קשה
היוצרת בידול בין המגזר הפרטי לבין מגזר הציבורי ותגדיל את הפגיעה בעובדי המגזר הציבורי
אשר כבר הפסידו את ימי החופשה להם הם זכאים על פי חוק. חשוב להדגיש כי העובדים
שיצאו לחופשה על חשבונם, מקבלים במקרה הטוב ב- 70% מהשכר ולרשות חלקם אף תרשם
יתרת ימי חופשה שלילית.

ידוע לכל כי השכר במגזר הציבורי הינו נמוך בעשרות אחוזים מהשכר במגזר הפרטי ודמי
ההבראה והביגוד מהווים רכיב השתכרות חשוב וחיוני בפרנסתם. אל לה למדינת ישראל
להוסיף פגיעה במשפחות אשר מתקיימות בדחק גדול בעת זו של התפרצות נגיף עולמית.
הנגיף אינו מבחין בין המגזרים וקבלת הצעה זו תעמיק הלכה למעשה את מצוקתם ותפגע
במטה לחמם אשר גם כך קשה.

ההסתדרות הלאומית מתנגדת לביטול תשלום דמי הבראה וביגוד לעובדי המגזר הציבורי