התקשרו אלינולהצטרפות

חדשות

הבהרת נושא ימי המחלה לעובדי המגזר הציבורי

[01/04/20 16:00]

בהמשך להסכם הקיבוצי בנושא נגיף הקורונה, ההסתדרות הלאומית רוצה להבהיר את הזכאות לדמי מחלה לעובדי המגזר הציבורי:


עובד חיוני שנדרש להמשיך ולבצע את עבודתו בימים אלה (ולא הוצא לחופשה על חשבון ימי החופשה הצבורים ) זכאי לדמי מחלה ללא מגבלת תאריך כפי שהיה נהוג עד היום.

עובד רגיל שיצא למחלה:
אם תעודת המחלה הונפקה לפני תאריך 15/3/20 (לא כולל) והאישור תקף לאחר יום 21/3/20 -המחלה תוכר ללא מגבלה.
אם תעודת המחלה הונפקה בין 15/3-21/3 (כולל). המחלה תוכר לכל היותר עד יום 21/3/20 (כולל).
אם תעודת המחלה הונפקה החל מיום 22/3/20 - המחלה לא תוכר בין 22/3/20- 16/4/20 (כולל)

למרות כל האמור לעיל, תעודת מחלה בגין אשפוז בבית חולים או מחלה קשה (גם לאחר 22/3) ידונו לגביה בוועדת מעקב שתוקם עפ"י ההסכם.
עד להקמת הועדה והחלטותיה- העובדים ישהו בחופשה על חשבון ימי חופשה צבורים.

הבהרת נושא ימי המחלה לעובדי המגזר הציבורי