התקשרו אלינולהצטרפות

חדשות

זכאות עובדים בני 67 ומעלה למענק הסתגלות

[29.03.2020 15:30]

ביום שישי (27.3.2020) פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף – 2020 אשר קובעות את התנאים אשר בהתקיימם יהיו בני 67 ומעלה זכאים לקבלת מענק מיוחד, כדלקמן:

א. תנאי הזכאות למענק המיוחד:

נכון להיום, התקנות קובעות זכאות למענק מיוחד למי שבמהלך התקופה שמיום 1.3.2020 ועד 19.4.2020 התקיימו בו התנאים הבאים:

 1. מלאו לו 67 שנים או יותר;
 2. הוא תושב ישראל לעניין הביטוח הלאומי;
 3. הוא פוטר או הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת מעסיקו לתקופה של 30 ימים לפחות;
 4. הוא היה עובד שכיר בתקופה של שלושה חודשים רצופים קודם לפני החודש שבו חל מועד הפסקת עבודתו.

ב. סכום המענק:

מענק עבור חודש מרץ:

מי שהוצא לחל"ת או פוטר לאחר ה-1.3.20 בעקבות משבר הקורונה, יוכל להיות זכאי למענק בחודש מרץ בהתאם להכנסתו מפנסיה:

 • מענק בסך 2,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה נמוכה מ-2,000 שקלים חדשים או אם אין לו  הכנסה מפנסיה.
 • מענק בסך 1,500 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 2,000 שקלים חדשים  ל-4,000 שקלים חדשים.
 • מענק בסך 1,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 4,000 שקלים חדשים ל-5,000 שקלים חדשים.

מענק עבור חודש אפריל:

מי שהיה זכאי למענק בחודש מרץ ולא שב לעבודה עד ה-19.4.20 או מי שהוצא לחל"ת או פוטר עד ה-19.4.20 בעקבות משבר הקורונה, יוכל להיות זכאי למענק בחודש אפריל בהתאם להכנסה מפנסיה:

 • מענק בסך 4,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה נמוכה מ-2,000 שקלים חדשים או אם אין לו הכנסה מפנסיה.
 • מענק בסך 3,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 2,000 שקלים חדשים ל-3,000 שקלים חדשים.
 • מענק בסך 2,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 3,000 שקלים חדשים ל-4,000 שקלים חדשים.
 • מענק בסך 1,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 4,000שקלים חדשים ל-5,000 חדשים.

ג. מקבלי קצבת אזרח ותיק עם תוספת השלמת הכנסה:

שימו לב, מענק ההסתגלות הינו בנוסף לקצבת אזרח ותיק ("קצבת זיקנה"), אך נלקח בחשבון בחישוב זכאותכם לתוספת השלמת הכנסה. עם זאת, אם לא תקבלו השלמת הכנסה בגלל המענק, תמשיכו להיות זכאים לכל ההטבות הנלוות.

ד. כיצד מקבלים את המענק:

מי שעבר את גיל 67 לא צריך להירשם בשירות התעסוקה ולא צריך להגיש תביעה לדמי אבטלה, מיד עם פרסום הנחיות מפורטות כיצד לקבל את המענק אנו נפרסם בימים הקרובים הנחיות כיצד.

ה. דגש מיוחד לנשים מגיל 62 עד גיל 67:

נשים בגיל 62 עד 67 זכאיות לקצבת אזרח ותיק או אבטלה - הקצבה הגבוהה מבין השתיים. מומלץ להגיש תביעות לשתי הקצבאות והביטוח הלאומי יעניק את הקצבה הגבוהה ביותר.

 

מידע זה נכון ליום הפרסום. יש להתעדכן מעת לעת בהנחיות החדשות כפי שמוציאים משרדי הממשלה והמוסד לביטוח לאומי.

זכאות עובדים בני 67 ומעלה למענק הסתגלות