התקשרו אלינולהצטרפות

חדשות

ריכוז מידע וזכויות בביטוח הלאומי שכדאי לדעת

[30.03.2020 15:30]

בהמשך להנחיות ולדגשים שפורסמו בימים האחרונים על ידי המוסד לביטוח לאומי, האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות לאומית מבקש לעדכן:


1. ישולמו דמי אבטלה גם למי שלא נרשם בשירות התעסוקה בחודש מרץ, אך הגיש תביעה לדמי אבטלה בביטוח הלאומי.

עדכון זה לא מבטל את הצורך ברישום בשירות התעסוקה. מי שלא נרשם.
עדיין, חשוב שתירשמו, אחרת הביטוח הלאומי לא יוכל לשלם לכם עבור חודש אפריל.


2. במוסד לביטוח לאומי עובדים כדי להספיק ולשלם מקדמה בסך אלפיים ש"ח על חשבון דמי האבטלה ומיד עם סיום הטיפול ישולמו שאר דמי האבטלה שאמורים להשתלם נכון להיום, ב 12 באפריל.


3. קיצור תקופת האכשרה - אם הוציאו אתכם לחל"ת או פיטרו אתכם לאחר 1.3.20 ויש לכם לפחות 6 חודשי עבודה ב- 18 החודשים האחרונים, תוכלו להיות זכאים לדמי אבטלה.
שימו לב: אם יש לכם רק 6 חודשי עבודה תוכלו לקבל דמי אבטלה למשך מחצית מימי האבטלה לעומת מי שצבר 12 חודשי עבודה. לדוגמה, אם מי שיש לו 12 חודשי עבודה זכאי למאה ימי אבטלה, מי שיש לו 6 חודשים יהיה זכאי לחמישים יום.
חצי מתקופת העבודה = חצי מימי האבטלה.

4. תוספת ימי אבטלה - אם אתם כבר מובטלים ונגמרו לכם ימי האבטלה לאחר ה- 1.3.20, המוסד לביטוח לאומי יאריך לכם את תקופת הזכאות לדמי אבטלה אוטומטית עד ליום ה- 30.4.20.


5. מי שחלה בקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה יוכר כנפגע בעבודה, על מי שחלה להגיש תביעה לתאונת עבודה באתר של ביטוח לאומי ולצרף טופס בל 250, החתום על ידי המעסיק וכמובן את כל התיעוד שברשותו אשר תומך בבקשתו, כגון: אישור על אשפוז ו/או החקירה האפידמיולוגית שעשו לו.
מי שנכנס לבידוד כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה - לא ניתן להכיר בו כנפגע בעבודה.

תביעות חדשות לדמי פגיעה מעבודה יאושרו אוטומטית לתקופה של 30 ימים לפחות (גם אם האישור הרפואי הראשוני הוא לתקופה קצרה יותר), אלא אם יש מידע על תאריך חזרה לעבודה מוקדם יותר.


6. נפתח מוקד טלפוני בשפה האמהרית - 02-6589997


7. לעצמאים - מועד תשלום מקדמת חודש מרץ 20 נדחה ליום 15 במאי (במקום 20 באפריל).


8. עדכון לגבי הזכות למענקים מעל גיל 67 - ביום 27 למרץ פורסמו התקנות המאשרות מענק חלף דמי אבטלה לעובדים מעל גיל 67 , בהמשך נתעדכן לגבי אופן הגשת הבקשה למענק.

ריכוז מידע וזכויות בביטוח הלאומי שכדאי לדעת