התקשרו אלינולהצטרפות

חדשות

הנחיות לעובדי המגזר הציבורי והרשויות המקומיות

[24.03.2020 14:00]

להלן ריכוז הנחיות שונות בנושא עבודה במגזר הציבורי וברשויות המקומיות בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה:

 • חתימת הסכם קיבוצי והנחיות כלליות:
 1. בתאריך 18.3.2020 נחתם הסכם קיבוצי בין המדינה, הרשויות המקומיות, האוניברסיטאות ועוד מעסיקים מהמגזר הציבורי מצד אחד וההסתדרות הכללית מצד שני, שעניינו הוראות הקשורות למגפת הקורונה, אשר להלן תמצית עיקריו:
  • ההסכם לא חל על עובדים בחוזי בכירים ובחוזי נגזרת שכר מנכ"ל. ההסכם הורחב כך שנכון להיום הוא חל גם על עובדים בחוזיים אישיים.
  • ההסכם חל אך ורק על "עובדים רגילים" – עובדים שאינם עובדים חיוניים, ואינם: עובדים שעתיים; מדריכים שעתיים; מלווים בהסעות; עובדים פרוייקטאליים, אשר תקציב הפרויקט בו הם עובדים ממומן בעיקר ממקור חיצוני (לפחות 50% שלא מתקציב הרשות הציבורית/מקומית), ואשר טרם השלימו 3 שנות עבודה באותה רשות; עובדים השוהים בחל"ת נכון ל- 3.2020; עובדים בחופשת לידה; עובדים במילואים, ביחס לתקופת המילואים.
  • בתקופה שמיום 19.03.2020 ועד ליום 16.04.2020 , עובדים רגילים ייצאו לחופשה ע"ח ימי חופשה שלהם, גם במקרה של כניסה ליתרה שלילית.
  • ההסכם דן בהקמת "קרן חופשה" אצל כל אחד מהמעסיקים החתום על ההסכם, שתכליתה "סיוע לעובדים שאין ברשותם ימי חופשה מספקת". כרגע לא נקבעו קריטריונים או כללים כלשהם, ונקבע כי אלו יסוכמו בהסכם קיבוצי נפרד.
  • לעובדים רגילים לא יוכרו ימי מחלה שמועדם לאחר 21.3.2020, למעט במקרים של אשפוז או מחלה קשה אשר יידונו בפני וועדת המעקב שהוקמה בהסכם.
 • המשמעות הינה כי נכון להיום, אין איסור על הרשויות להוציא לחל"ת את העובדים שההסכם הקיבוצי אינו חל עליהם.

יש לשים לב כי בהתאם להנחיות משרד החינוך, חל איסור להוציא לחל"ת את עובדי מערכת החינוך, אלא לחופשה על חשבון ימי חופשה של העובדים.

העתק ההסכם הקיבוצי מצורף בקישור https://drive.google.com/file/d/1k1R3vOzEIrRlDUsldE21lV488qXzOEpL/view

 1. לעובדים ששוהים בחופשה ע"ח חופשה צבורה - אין אישור לתשלום שעות כוננות/שעות נוספות/קריאת פתע.

מידע זה נכון ליום 24.3.2020 יש להתעדכן מעת לעת בהנחיות החדשות כפי שמוציאים אגף הממונה על השכר במשרד האוצר, משרד הפנים וכן מרכז השלטון המקומי.

הנחיות לעובדי המגזר הציבורי והרשויות המקומיות