התקשרו אלינולהצטרפות

חדשות

שאלות ותשובות על בידוד עובדים ותקציר תקנות חירום

[24.03.2020 14:30]

לטובת העובדים, להלן שאלות ותשובות שנוגעות לבידוד עובדים בצל הקורונה ותקציר התקנות לשעת חירום, מטעם המחלקה המשפטית של ההסתדרות הלאומית:

אנא שימו לב כי האמור להלן חל על עובדים שכירים במגזר הפרטי. לעניין זכויות עובדי הרשויות המקומיות בשים לב להסכם הקיבוצי שנחתם ביום 18.3.2020, ולעניין זכויות עצמאים ופרילנסרים בשירותי הבריאות, נערכו מסמכי הנחיות נפרדים מטעם ההסתדרות הלאומית.

שאלות ותשובות שנשאלו החל מיום 19.3.2020:

הוצאתי לחל"ת בתאריך 17.3.2020 ועכשיו המעסיק הודיע לי שעליי לחזור לעבודה, מה המשמעות?

היות ולא השלמת 30 ימים לפחות של חל"ת, אינך זכאית לדמי אבטלה. במקומות עבודה בהם אין הסכם קיבוצי או הסכם אישי הקובע הסדר מיטיב אחר, המעסיק אינו חייב בתשלום שכר עבור התקופה בה שהית בחל"ת.

בן זוגי או ילדי שוהה בבידוד או בחופשת מחלה, ועליי להישאר בבית כדי לטפל בו, מה הדין?

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג) קובע כי עובדים זכאים לזקוף עד 6 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם בשל מחלת בני זוגם.

בנוסף, חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) קובע כי עובדים שכירים שבני זוגם עובדים, זכאים לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת ילדיהם שמתחת לגיל 16 על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם.

שאלות ותשובות שנשאלו עד ליום 18.3.2020:

זכויות העובד בבידוד

מי צריך לשהות בבידוד?

כל מי שהגיע לישראל מכל יעד בעולם. או מי שנחשף לאדם חולה, ובהתאם להוראת משרד הבריאות.

כמה זמן יש לשהות בבידוד?

14 יום.

מה משמעות בידוד?

יש לשהות בבית. לא לצאת למרחב הציבורי ולא לשהות במקומות ציבוריים ובכלל זה מוסדות חינוך, מקומות עבודה, תחבורה ציבורית, מקומות בילוי וקניות, דיור מוגן, בתי חולים ומרפאות.

איך יש לדווח מחלה?

אין צורך לפנות לרופא/ת המשפחה לקבלת אישור מחלה. על העובד להציג למעסיק את תעודת המחלה הגורפת שהוציא משרד הבריאות, לחתום על ההצהרה על היעדרותו ולצרף אישור על מועד חזרתו לארץ, יש למלא את טופס ההצהרה באתר משרד הבריאות דיווח על מחלה.

האם מעסיק יכול לחייב עובד בבידוד להגיע לעבודה?

על המעסיק חל איסור לחייב עובד להגיע לעבודה באם חלה עליו חובת הבידוד.

באם העובד מעוניין להגיע לעבודה האם חובה לאפשר לו?

אפילו אם עובד חש בטוב ומבקש להגיע לעבודה אסור על המעסיק לאפשר לו זאת.

על ידי מי נעשה התשלום עבור ימי הבידוד?

ימי הבידוד מנוכים ממכסת ימי המחלה שעומדים לזכות העובד.

מה גובה התשלום עבור ימי ההיעדרות?

עבור היום הראשון לא יקבל תשלום, עבור היום השני והשלישי יקבל 50% משכרו, החל מהיום הרביעי יקבל תשלום בגובה שכר מלא.

אם במקום העבודה נהוג לשלם שכר מלא מהיום הראשון להיעדרות, יקבל העובד תשלום לפי הנהוג במקום העבודה.

עובד ללא יתרת ימי מחלה. האם משלמים לו?

עובד ללא יתרת מחלה לא מקבל תשלום עבור ימי הבידוד. במידה ויש לזכותו ימי חופשה יוכל לפדות אותם בעבור ימים אלה בהסכמת המעסיק. לחילופין המעסיק יכול לאפשר צבירת יתרה שלילית של ימי חופשה.

עובד המעוניין לעבוד מהבית בתקופת הבידוד, אפשרי?

עובד ומעסיק יכולים להסכים ביניהם כי העובד יעבוד מהבית בתקופת הבידוד ויקבל משכורת במקום דמי מחלה.

לפי החוק, אין מניעה שעובד (שאינו חולה) יעבוד מהבית, אם מדובר בסוג עבודה שניתן לבצע מחוץ למקום העבודה הקבוע, בתנאי שלעובד ישנם תנאים המתאימים לכך, ושאין מדובר בדרישה בלתי סבירה ממנו.

האם מעסיק יכול להכריח עובד בבידוד לעבוד מהבית?

מעסיק לא יכול לחייב את העובד לעבוד מהבית במקום לנצל את ימי המחלה במהלך תקופת היעדרותו מהעבודה עקב הבידוד.

האם מעסיק יכול להוציא עובד בבידוד לחל"ת?

מאחר ותקופת הבידוד מדווחת כמחלה ומגובה באישור מחלה, על המעסיק להמתין לסיומה על מנת להוציא את העובד לחל"ת.

האם מעסיק יכול לפטר עובד הנעדר בשל בידוד?

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) ( הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית)  (הוראת שעה). מגן על העובד מפני פיטורים.

הגיע היום ה-15 מה על העובד לעשות?

עם סיום 14 ימי בידוד עובד חוזר לעבודתו כרגיל.

יציאה לחו"ל

האם ניתן לחייב עובד ביציאה לחו"ל לצרכי עבודה?

 

לא ניתן לחייב ביציאה לחו"ל.

עובד שיוצא לחופשה בחו"ל האם המעסיק יכול למנוע ממנו?

חוקית לא ניתן למנוע את היציאה אך בכל זאת  מומלץ להגיע לעמק השווה עם המעסיק. במידה ויוצא לחול ימי החופש יקוזזו מיתרת ימי החופשה וימי הבידוד יקוזזו מימי המחלה של העובד.

הגעה לעבודה

האם מעסיק יכול להחליט שבשל המצב כולם לא יגיעו לעבודה?

במידה ובמקום העבודה ניתן לאפשר עבודה מהבית לעובדים לא צריכה להיות בעיה אך במידה ואין אפשרות לעבוד מהבית (לדוג' עבודה בשמירה/ ניקיון) יצטרך המעסיק לשלם לעובדים שכרם בניכוי ימי החופשה שלהם ואם יש עובדים עם יתרה שלילית יספוג המעסיק את התשלום. יחד עם זאת למעסיק קיימת אפשרות להוציא את העובדים לחל"ת ובתנאי שהעובד נותן הסכמתו ליציאה לחל"ת. היתרון  בכך שהעובד שומר על מקום עבודתם והם יכולים לקבל דמי אבטלה מביטוח לאומי כל זאת בתנאי שהחל"ת נקבע למשך 30 יום.

חשוב להדגיש שבנסיבות הקיימות כיום, סירוב העובד לצאת לחל"ת עשוי להוביל לזימון לשימוע ופיטורים.

עובד שבשל חשש מקורונה מבקש לא להגיע לעבודה. האם יכול?

עובד חייב להגיע לעבודה כל עוד לא יצא צו המגביל עבודה או לחילופין יש חשש להדבקה במקום העבודה.

במידה והעובד חולה (בכל מחלה) ידווח למעסיק ויעביר אישורי מחלה מרופא קופ"ח.

במידה ובכל זאת מעוניין לא להגיע לעבודה עליו, בתיאום עם המעסיק, לקחת ימי חופשה בתשלום או אם אפשרי לעבוד מהבית.

בשל פגיעה בעבודה יש ירידה בהיקף השעות שניתנות לעובד מה הוא יכול לעשות?

כרגע מדובר בתקופה לא רגילה וחסרת וודאות לכולם לכן הברירות שעומדות לפני העובד הן לשיקולו והן:

 1. להמשיך לעבוד בתנאים אלו מכיוון שהמשבר הוא כולל ואין הבטחה כי ימצא תעסוקה במקום אחר.
 2. להתפטר ולהיות זכאי בתנאי מפוטר.
 3. להמתין ובמידה ויפטרו אותו יהיה זכאי להודעה מוקדמת.

חל"ת ודמי אבטלה

מה הזכויות של עובד שהוצא לחל"ת בשל הקורונה?

הזכאות לדמי אבטלה היא למי שהוצא לחופשה ללא תשלום למשך 30 יום ומעלה, ומותנית  בעמידה בתנאי הזכאות לדמי אבטלה:

 1. כל מי שהוצא לחל"ת החל מיום 1.3.2020. ועד יום 1.6.2020.
 2. בין הגילאים 20-67. יש לשים לב כי מי שעבר את גיל 67 אינו זכאי לקבלת אבטלה.
 3. תקופת אכשרה של 6 חודשים לפחות כשכיר מתוך 18 החודשים האחרונים [בהתאם לעדכון מיום 16.3.2020]. לחיילים משוחררים מסדיר, תקופת השירות תחשב כשישה חודשי אכשרה. משוחררים מקבע, בהתאם למס' חודשי השירות בקבע.

עובד שמועסק ביותר ממקום עבודה אחד והוצא לחל"ת מאחד מהם, מה זכאותו לקבלת דמי אבטלה?

עובד שכזה יכול לקבל אבטלה עבור העבודה שממנה יצא לחל"ת ולהמשיך ולעבוד אצל המעסיק השני.

במקרה כזה מחושבים ימי האבטלה לפי ההכנסות בחצי שנה החולפת משני המעסיקים יחד ומהם מנוכה גובה השכר מהמעסיק שאצלו ממשיך לעבוד.

הדבר נכון גם לסוגי הכנסה נוספים דוגמת פנסיה מצה"ל ושירותי הביטחון, הכנסה כעצמאי.

עובדת בהריון שיש צורך להוציא לחל"ת מה התהליך?

לא ניתן להוציא עובדת בהריון לחל"ת אלא באישור הממונה על עבודת נשים במשרד העבודה, בטופס ייעודי לימים אלו.

מה הדין של מי שצריכה לחזור לעבודה מחופשת לידה?

עובדת שחוזרת מחופשת לידה במועדה זכאית להגנה במשך 60 ימים ממועד חזרתה לעבודה. ולכן לא ניתן להוציאה לחל"ת בתקופה זו ללא אישור. במידה ומעוניינים בכל זאת להוציאה לחל"ת יש להגיש בקשה לממונה על עבודת נשים במשרד העבודה, בטופס ייעודי לימים אלו.

איך מתייצבים בלשכת התעסוקה?

נכון להיום, לשכות התעסוקה סגורות ולכן ההתייצבות נעשית באופן מקוון באתר האינטרנט של שירות התעסוקה. במקביל יש להירשם גם באתר ביטוח לאומי לצורך קבלת דמי אבטלה.

במידה ועומדות לזכות עובד שעות חופשה האם חייב להשתמש בהם לפני שמקבל אבטלה?

אין חובת ניצול ימי חופשה לצורך קבלת אבטלה אך יש לשקול פרטנית ובהסכמת המעסיק האם עדיף לנצל ימי חופשה. מומלץ  לבדוק מה השכר שמתקבל בנטו מאבטלה ומפדיון ימי חופשה.

מה גובה דמי האבטלה שמקבלים?

מומלץ לכל עובד לבדוק באתר ביטוח לאומי במחשבון הייעודי את גובה דמי האבטלה שמגיע לו. דמי האבטלה המרביים הם 422.04 ₪ ליום עבור 125 ימי התשלום הראשונים והחל מהיום ה- 126 דמי האבטלה המרביים הם 281.36 ₪.

האם משולמות זכויות סוציאליות בזמן חל"ת?

עובד בזמן חל"ת אינו צובר ימי הבראה, חופשה וימי מחלה. מכיוון שאין הכנסה מהמעסיק גם לא מופרשים לטובתו ניכויים לקרן הפנסיה. התשלום לביטוח לאומי יהיה רק עבור החודשיים הראשונים.

במהלך השנה החולפת כבר קיבלתי אבטלה. האם אני זכאי לקבל גם השנה?

מספר הימים שעבורם תוכל לקבל דמי אבטלה בתביעה החדשה, יחושב בכל חודש בהתאם לימי האבטלה שקיבלת ב-11 החודשים שקדמו לחודש התשלום, גם אם ימי האבטלה שייכים לתביעה קודמת. כלומר. קיימת מכסה לקבלת דמי אבטלה ובמידה ולא ניצלת את כולה תוכל להשלים אותה.

בימים בהם אני בחל"ת הוצעה לי עבודה חלופית ע"י לשכת התעסוקה. האם אני חייב לקבל אותה?

חובה לקבל את העבודה. במידה לא מקבל את העבודה תחול פגיעה בקבלת דמי האבטלה.

הוצאתי לחל"ת ממקום העבודה וקיבלתי הצעת עבודה ממקום עבודה אחר. האם מותר לי לצאת לעבודה?

בהחלט מותר לעבוד בתקופת חל"ת אצל מעסיק אחר. מן הראוי לידע את המעסיק הקבוע ובמידה ומקבל אבטלה התשלום יפסיק.

  "עובד" עצמאי , מה זכויותיו?

מורי דרך, מדריכים, מרצים ומורים שעובדים כעצמאים, ומקום עבודתם הפסיק את הפעילות בעקבות הקורונה, יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה. כך גם לגבי אמנים שעבודתם הופסקה עקב המצב.

לגבי פרילנסרים/עצמאיים אחרים – קיים מסמך נפרד.

עבודה מהבית

כמה שעות עבודה ביום חייב לעבוד מהבית?

עובד שהוחלט לגביו שיכול לעבוד מהבית יהיה זמין לעבודה בשעות העבודה הרגילות שלו. עליו לבצע את העבודה השוטפת שלו ובמידה וקיימות משימות חדשות שהוגדרו לו.

עובד מהבית האם ניתן לקחת ממנו את הרכב והטלפון?

מי שעובד מהבית לא ניתן לקחת ממנו את מכשיר הטלפון שלו. לגבי הרכב באם המעסיק מבקש לקחת אותו יש לנסות ולהגיע עם המעסיק לעמק השווה. במידה ואין הסכמה יש לפנות להסתדרות הלאומית.

הוצאות נסיעה, האם אמשיך לקבל?

במידה ועובד מהבית לא זכאי להמשיך ולקבל הוצאות נסיעה.

תאונת עבודה בבית האם יתכן?

תאונת עבודה בבית אפשרית בתנאי שקשורה במישרין לביצוע העבודה. על העובד לנקוט בצעדים בדיוק כמו תאונת עבודה רגילה. דיווח למעסיק בהקדם וקבלת טופס 250, הוצאת ימי מחלה לתאונת עבודה ובסיום יש להגיש תביעה כנדרש לביטוח לאומי והוא זה שיכריע האם זו תאונת עבודה.

 

תקציר תקנות שעת חירום ( הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש ), התש"ף-2020

 ביום שישי, 20.3.2020 הותקנו תקנות לשעת חירום בדבר הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם     

  צמצום התפשטות נגיף הקורונה, הן נכנסו לתוקף עם פרסומן ביום 22/3/2020 ולהלן תקצירן:

 1. במקום עבודה לא ישהו בו זמנית יותר מ - 10 עובדים או 30 אחוזים ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם.
 2. ישנם מספר מקומות עבודה אשר סעיף 1 לא יחול בהם ונקבעו כללים ואחוזים שונים בעניינם:

משרד הבריאות וכל יחידות הסמך, המכון למחקר ביולוגי במשרד רוה"מ, החברה הישראלית לחקר מדעי החיים, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והמטה לביטחון לאומי, כבאות והצלה, שב"כ, מוסד, הרשות להגנת עדים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים - למעט זרוע העבודה, מערך הסייבר הלאומי, משרד הביטחון, משרד רוה"מ, משרד המשפטים ומפעל תומך ביטחון, המשרד לביטחון הפנים, הועדה לאנרגיה אטומית, תעשייה ביטחונית ומקום עבודה המספק שירותים או מוצרים הדרושים לצורך המשך פעילותם התקינה של התעשיות הביטחוניות או של המכון למחקר ביולוגי במשרד רוה"מ, לשכת הפרסום הממשלתית.

 1. לגבי שאר משרדי הממשלה, חברות ממשלתיות שאינן תעשיות ביטחוניות ואינן מפעל תומך ביטחון רשויות מקומיות ודתיות ניתנו הנחיות שונות.
 2. בנוסף במקומות הבאים לא יחול סעיף 1 ובלבד שצמצמו ככל האפשר את העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותם החיונית:

המוסד לביטוח לאומי, שירות התעסוקה, התאגיד לפיקוח וטרינרי, הרשות לשיקום האסיר, אגודת מגן דוד אדום, תאגיד השידור הישראלי.

 1. מעסיק לא יאפשר כניסה של עובדים במקום העבודה מעל למספר המותר לשהייה בו זמנית.
 2. עובד שמעסיקו הודיע לו כי הוא אינו רשאי להגיע בשל המגבלות, לא יגיע למקום העבודה.
 3. במידה ומקום העבודה כולל כמה מבנים, יפעל המעסיק, ככל הניתן לפריסת העובדים בין המבנים השונים באופן שיצמצם את הסיכון להדבקה.
 4. לעניין תקנות אלה יראו את יחידת הסמך של משרד מממשלתי כגוף נפרד למעט: משרד החקלאות, משרד התחבורה, משרד האוצר, משרד הביטחון ומשרד האנרגיה.
 5. התקנות לא יחולו על הגופים הבאים אלא אם כן הם מנויים בתקנת משנה (ב)(1) עד (9)ו - (11) או בתקנת משנה (ד):

מפעל למתן שירותים קיומיים שאינו חברה ממשלתית או תאגיד ומקום עבודה שתחום פעילותו מפורט בתוספת, ובלבד שצמצם ככל האפשר את מספר העובדים למספר דרוש לצורך הבטחת פעילותו החיונית( נספח מצורף).

 1. מעסיק שאפשר כניסה או שהייה של עובדים בניגוד לתקנה, דינו מאסר 6 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

מעסיק לעניין זה למעט:

חברה עירונית , חברת בת עירונית, הועדה לאנרגיה אטומית, משרד ממשלתי, חברה ממשלתית, תאגיד, בנק ישראל, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, רשות מקומית, מועצה דתית, שירות בתי הסוהר והמכון למחקר ביולוגי במשרד רוה"מ.

 1. תקנות שעת חירום אלה לא יחולו על:

כנסת ישראל, מערכת בתי המשפט, בתי הדין הדתיים, משרד מבקר המדינה, לשכת נשיא המדינה וועדת הבחירות המרכזית.

לעניין צה"ל - תקנות אלו לא יחולו ואולם ראש המטה הכללי ייתן הנחיות שמטרתן לצמצם את הפעילות בצבא לפעילות חיונית בלבד.

 1. אין בתקנות אלו כדי לגרוע מהוראות אלו:

הוראות צו הבריאות העם ( נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות)( הוראת שעה), התש"ף-2020.

הוראות צו הבריאות העם ( נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך)( הוראת שעה), התש"ף-2020.

הוראות צו הבריאות העם ( נגיף הקורונה החדש) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית)( הוראת שעה), התש"ף-2020.

הוראות צו הבריאות העם ( נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות)( הוראת שעה), התש"ף-2020.

 1. תוקפן של התקנות הינו עד ליום 16.4.2020.

מידע זה נכון ליום עריכת המסמך. יש להתעדכן מעת לעת בהנחיות החדשות כפי שמוציאים משרד הבריאות וכן המוסד לביטוח לאומי.

שאלות ותשובות שנוגעות לבידוד עובדים בצל הקורונה