התקשרו אלינולהצטרפות

חדשות

התקיים כנס לעובדי ומנהלי חברת ISS

[14.07.2019 17:00]

בתאריך 14/07/19 התקיים כנס לעובדי ומנהלי חברת ISS, במעמד מנכ"ל החברה מר חזי עובדיה. הכנס הופק ע"י סגן מנהלת חטיבת נותני שירותים מר יניר טלקר.

מהנושאים שהוצגו בכנס: מבנה חטיבת נותני שירותים של הסתדרות לאומית ע"י סגן מנהלת החטיבה מר יניר טלקר, התעמרות במקום בעבודה ע"י מנהלת מרכז גאות גב' עידית ליפוביצקי, הצגת מנגנון וועדות אכיפה ע"י אחראי תחום אכיפת זכויות עובדים מר חזי אופיר, יחסי עובד מעסיק מיום תחילת העסקה ועד לסיומה ע"י מנהלת החטיבה גב' עדי קוסטה דואק ופרואקטיביות ניהול זמן ע"י מר יניב שירי.

העובדים הביעו את שביעות רצונם הן מהתכנים והן מאופן העברתם.

התקיים כנס לעובדי ומנהלי חברת ISS