התקשרו אלינולהצטרפות

חדשות

השבת עובדי חברת שחף בקו המהיר לירושלים לעבודתם

[29.1.2019, 14:00]

חדשות חמות!

בתחילת החודש החלה התארגנות מאבטחי חברת שחף בקו המהיר לירושלים יחד עם רכז יחסי העבודה יניר טלקר לשורות ההסתדרות הלאומית.
שני עובדים אשר הובילו את ההתארגנות זומנו לשימוע ובעקבותיו קיבלו הודעה על שיבוץ באתר חלופי.

בדיון לילי דחוף שהתקיים בבית הדין לעבודה בירושלים, לבקשת ההסתדרות הלאומית בתחילת השבוע הציגו באי הכוח של ההסתדרות הלאומית וחברת האבטחה הסכמה שלפיה ישובו שני העובדים לעבודה ללא שתהיה פגיעה במעמדם ובשכרם.

בהסתדרות הלאומית מברכים על החלטת בית הדין, שנתן תוקף להסכמות שהציגו באי הכוח של שני הצדדים ומשוכנעים כי מלכתחילה לא היה מקום להגיע למצב של כוונה לשבץ באתר חלופי את שני העובדים.

הסתדרות לאומית, הגב שלכם בעבודה, מגנה תמיד על זכויות העובדים❗️