התקשרו אלינולהצטרפות

חדשות

הסכם קיבוצי לשוחטי עוף הנגב

[5.7.2018, 15:30]

שוחטי עוף הנגב המועסקים בחד וחלק עזבו את ארגון העובדים שלהם ועברו להסתדרות הלאומית. 
מעבר העובדים נבע בעיקר מהרצון לקבלת שירות טוב יותר מארגון העובדים שלהם. בהצלחה!

שוחטי עוף הנגב מתאגדים בהסתדרות הלאומית