התקשרו אלינולהצטרפות

חדשות

הסכם קיבוצי ראשון לעובדי אקווטרון

[22.7.2018, 11:30]

ביום רביעי (18.7.2018) נחתם הסכם קיבוצי בין ההסתדרות הלאומית ועובדי אקווטרון.

לאחר משא ומתן ארוך ומורכב, הסתדרות לאומית, ועד העובדים והנהלת החברה הגיעו להסכמה שתוביל לשיפור תנאי העסקתם של העובדים.
יישר כוח לחטיבת הארגונים היציגים, לרכז יחסי עבודה באגף לאיגוד מקצועי, אלי גל ועו"ד נירית מאירי על הובלת התהליך עד לחתימה על ההסכם.

תודה מיוחדת לועד העובדים שעמד במשימה המורכבת של התארגנות עובדים וחתימה על ההסכם הקיבוצי.

חתימה על הסכם קיבוצי עם עובדי אקווטרון