התקשרו אלינולהצטרפות

לזכרם

שלמה סולומון סונגו ז"ל

בן סוליקה ואליהו
נולד בתרפ"ט, 1929
התגורר בירושלים
נהרג בפעולת איבה
בא' בכסלו תשכ"ט, 22/11/1968
בירושלים - שוק מחנה יהודה
הובא למנוחת עולמים בירושלים - גבעת שאול
אזור: תלפיות א, חלקה: 2, שורה: 5
הותיר: אישה ושבעה ילדים