התקשרו אלינולהצטרפות

עבודת נוער

עבודת נוער

חברות וחברים יקרים,

בתקופת הקיץ בה רבים מבני הנוער מעוניינים לעבוד, חשוב לדעת מהן הזכויות של ילדיכם ולסייע להם לשמור על זכויותיהם, שלא יקופחו ושלא ינוצלו.

ההסתדרות הלאומית רואה חשיבות עליונה בהעלאת המודעות של חברי ההסתדרות לזכויות בני הנוער, ומקצה משאבים רבים לפרסום הזכויות ואכיפתן. להלן, בתמצית, זכותון בני הנוער ופירוט הגורמים אליהם ניתן לפנות לצרכי אכיפת הזכויות.

שכר עבודה

המעסיק חייב לשלם לנער העובד את שכר המינימום הקבוע בחוק.

שכר העבודה המינימאלי לנוער החל מינואר 2017 הוא:

  •  עד גיל 16 - שכר חודשי הינו 3,710 ₪ ואילו שכר שעתי הינו 21.45 ₪.
  •  עד גיל 17 - שכר חודשי הינו 3,975 ₪ ואילו שכר שעתי הינו 22.98 ₪.
  • עד גיל 18 - שכר חודשי הינו 4,399 ₪ ואילו שכר שעתי הינו 25.43 ₪. 

- עובד במשרה חלקית, יחושב שכרו יחסית לחלקיות המשרה.
- גם אם בני הנוער מוכנים לעבוד תמורת שכר נמוך יותר מהקבוע בחוק, זהו הסכום המינימאלי אותו חובה על המעסיק לשלם.

גיל העסקה

- מתחת לגיל 14 אסור לנער לעבוד (כולל בחופשות של בתי ספר).
- מגיל 14-15 מותרות בחופשת הקיץ עבודות קלות בלבד.
- מגיל 15-16 העבודה בחופשה מותרת, בזמן הלימודים רק עם פטור מלימודי חובה/ או חניך במסגרת חוק החניכות.
- מגיל 16-18 העבודה מותרת בחופשה ולאחר שעות הלימודים.

תקופת התלמדות/ ניסיון/ ימי הכנה/ ישיבות עבודה

אסור להעסיק עובדים בכלל ובני נוער בפרט לתקופת "התלמדות" או תקופת "ניסיון" או "הכשרה" או "השתלמות" או "ישיבות עבודה" או כל כינוי אחר - ללא תשלום. יש לשלם לנער שכר עבור ימים ושעות אלה החל מהשעה הראשונה. גם אם לא התקבל הנער לעבודה או החליט כי אינו מעוניין לעבוד אצל המעסיק במהלך תקופת ההכשרה/ניסיון.

חוק הודעה לעובד

על המעסיק למסור לנער תוך 7 ימים מיום תחילת עבודתו "הודעה לעובד" עם כל הפירוט הנדרש בחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה).

תלוש שכר

על המעסיק חלה חובה לתת לנער תלוש שכר מפורט. בתלוש צריך להיות הפרטים של המעסיק ופירוט מדויק של שעות העבודה (כולל הפרדה לשעות נוספות), השכר לשעה, ימי חופשה ומחלה אם היו, ניכויים שהוא ניכה מהשכר וכו'.

נסיעות לעבודה

בנוסף לשכר העבודה יש לשלם לנער הוצאות נסיעה ממקום מגוריו למקום העבודה.
התשלום הוא עד 22.60 ₪ ליום עבודה (החל מ 01.02.2016). בדרך כלל לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות, או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי" (לפי הזול מביניהם).

חופשה

הנער העובד זכאי, החל מיום העבודה הראשון, לימי חופשה בתשלום, בכפוף למכסת ימי חופשה לפי הדין.

פנקס עבודה ואישור רפואי

לאור הנחיה של משרד הכלכלה אין צורך באישור משירות התעסוקה להעסקה ולהוצאת "פנקס עבודה". על הנער למסור למעסיק צילום של תעודת הזהות המעיד על גילו של הנער ואישור רפואי המתיר לו לעבוד.

שעות עבודה

מותר להעסיק נער לא יותר מ-8 שעות ביום ולא יותר מ- 40 שעות בשבוע. נערים בני 16 ומעלה, מותרת העסקה של עד 9 שעות ביום ולא יותר מ- 40 שעות בשבוע.

אין להעסיק נערים בשעות נוספות ואין להעסיקם בימי המנוחה
לנער בן הדת היהודית יום המנוחה הינו יום השבת, ובן דת אחרת ניתן לו לבחור בין הימים שישי , שבת או ראשון. ככל שהנער עבד, בניגוד לחוק, שעות נוספות, חייב המעסיק לשלם לו גמול בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה.

הפסקות

לאחר 6 שעות עבודה חובה לאפשר לנער הפסקה של 45 דקות מתוכן לפחות חצי שעה רצופה. ההפסקה היא בדרך כלל על חשבון הנער.

עבודת לילה

לנער פחות מגיל 16 אסור להעסיקו משעה 20:00 עד שעה 08:00 למחרת. אם גיל הנער הוא מעל גיל 16-18 ניתן להעסיקו רק בחופשות רשמיות מלימודים עד השעה 24:00. משרד הכלכלה אישר להעסיק נערים בגילאים אלה (בתקופת החופשים) עד חצות ובתנאי שהמעסיק ידאג להסיע את הנערים לביתם בתום יום העבודה.

רישום שעות עבודה

חובה על המעסיק לערוך רישום מדויק של שעות העבודה לנוער. מומלץ שגם הנער יערוך רישום מעקב שלו על שעות העבודה .

קנסות ועונשים

אין לנכות משכר הנער בגין "קנסות" ו"נזקים" כל עוד הניכוי לא הותר על פי החוק.
אם נשברה בטעות כוס, נקרעו או התלכלכו המדים או אפילו אם חסר כסף בקופה כי הייתה טעות בחישוב- לא ינוכה מהשכר קנס. ניתן לנכות קנס משמעתי רק אם הותר בהסכם הקיבוצי או על פי חיקוק.

מס הכנסה

הכנסתו של נער עובד חייבת במס הכנסה רגיל, כאשר נער עובד בגילאים 16 עד 18 זכאי לנקודות זיכוי, נוסף על נקודות הזיכוי הרגילות. כלומר, יש לזכות נער עובד בגילאים אלה ב- 3.25 נקודות זיכוי, ויש לזכות נערה עובדת בגילאים אלה ב- 3.75 נקודות זיכוי.

ביטוח לאומי

נער עובד פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, ולפיכך אין ניכוי משכר העובד. אולם, המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור מופחת משכרו של הנער העובד, ("חלק המעסיק"). החל ממשכורת ינואר 2016, חלק המעסיק עומד על 0.38% עד 5,678 ₪ ו- 2.02% מסכום זה ועד המקסימום (43,240 ₪).

פרטי התקשרות

לקבלת מידע על זכויות ואכיפתן ניתן לפנות להסתדרות לאומית, דרך מרכז המידע בטלפון מס' - 8882*

ניתן להוריד אפליקציה של משרד הכלכלה תחת השם " בני נוער עובדים" בעברית ובערבית.

ניתן להתלונן למשרד הכלכלה : -www.economy.gov.il

המידע המפורט לעיל , ניתן באופן כללי ואינו בא במקום החוק ותקנותיו. כמו כן אינו בגדר יעוץ משפטי.