התקשרו אלינולהצטרפות

המחלקה המשפטית

אודות המחלקה המשפטית

באגף לאיגוד מקצועי פועלת מחלקה משפטית המורכבת מיועצים משפטיים, בקיאים בתחום משפט העבודה, הנותנים שירות מקצועי משפטי לכל אחת מהחטיבות בפן הקיבוצי ובפן הפרטני, ובייצוג בערכאות המשפטיות. בראש המחלקה עומד עו"ד רן קונפינו, מנהל המחלקה המשפטית, מומחה בדיני עבודה, בעל ותק וניסיון רב בייצוג עובדים ומעסיקים.

המחלקה המשפטית עוסקת בתחום דיני העבודה בין באישי ובין בציבורי, אנו מבצעים הסכמים קיבוציים, מייעצים לעובדים בעניין זכויותיהם, מבצעים וועדות אכיפה, מוודאים שעובדים מקבלים את המגיע להם מבחינת: תנאים, שכר הוגן, חופשות, וכיוצא בזה.
בכל מקום עבודה שבו אנו ארגון יציג, המחלקה המשפטית מעורבת בכל התחום של זכויות עבודה, בכל וועדת שימוע, פיטורין וכדומה.
בכל תביעה כנגד עובד או מקום עבודה כלשהו אנו נמצאים כדי לפשר ולהגיע להסדר שבו שני הצדדים יצאו מרוצים, וכאמור בראש מעיינינו נמצאות זכויות העובד.

מטרות המחלקה המשפטית

  • מכוונים להגיע למצב שבו הרוב המכריע של התיקים המשפטיים, המוגשים לבתי הדין לעבודה ולבתי המשפט, יוגשו וינוהלו ע"י היועצים המשפטיים ומנהל המחלקה המשפטית בהסתדרות הלאומית, בהתאם להנחיותיהם של יו"ר ומנכ"ל ההסתדרות, מגמה זו באה כבר לידי ביטוי בשנים האחרונות ותושרש ותתחזק ביתר שאת בשנת 2018.
    דוגמא לכך, ניתן למצוא בהליכים הקיבוציים שנוהלו על ידנו במהלך השנה האחרונה.
  • כפי שניתן ללמוד מהנהלים המפורטים לעיל, מטרה נוספת שהצבנו בפנינו, הינה ריכוז ופיקוח צמוד על כל ההליכים והתיקים המתנהלים בבתי הדין והמשפט, אם ע"י היועצים המשפטיים בחטיבות ואם ע"י משרדי עו"ד חיצוניים.

מנהל המחלקה הינו עו"ד רן קונפינו

  • המחלקה המשפטית, דיני עבודה, הסכמים קיבוציים, זכויות עובדים