התקשרו אלינולהצטרפות

המחלקה המשפטית

פיצויים וגמל לעובד פנסיונר בענף הניקיון

[06.07.2017, 12:00]

המעסיק לא פתח לעובד קרן פנסיה בטענה כי העובד מקבל לקצבת זקנה מביטוח לאומי, נמצא  כי העובד זכאי להפרשות גמל ופיצויים מאחר והוא ממשיך בעבודה לאחר גיל הפרישה הן מכח צו הררחבה בענף הניקיון והן מכח צו ההרחבה הפנסיוני, המחלקה המשפטית פנתה למעסיק בדרישה לשלם לעובד את כל המגיע לו לקופת הגמל והפיצויים עבור כל תקופת העסקתו כ-18 חודש. לאחר מו"מ שהסתיים בהסכם פשרה שילם המעסיק לעובד פיצויים בסך 12,000 ₪. את העובד ייצגה עו"ד אוראל אוזן אלל.