התקשרו אלינולהצטרפות

המחלקה המשפטית

שיפור תנאי העבודה בחברת סוויס ישראל

[04.07.2017, 12:00]

במסגרת מו"מ שהתנהל מול חברת סוויס אינטרנשיונל אייר ליינס בע"מ  נחתם נספח להסכם הקיבוצי אשר משפר את תנאי העבודה של העובדים לרבות פיצויי פיטורים מוגדלים, חודשי הסתגלות בעת סיום העסקה בשל שינויים ארגוניים  - מיזוג עם חברת האם לופטהנזה . שינויים אילו יחולו על אנשי השירות, שיווק ומכירה.