התקשרו אלינולהצטרפות

המחלקה המשפטית

הארכת חופשת לידה בשבוע נוסף בתשלום

[22.03.2017, 12:00]

  • ביום 21.03.2017 אישרה ועדת השרים לחקיקה הצעת את הצעת החוק להאריך את חופשת הלידה בתשלום מ-14 שבועות ל-15 שבועות.
  • השינוי נכנס לתוקף החל מינואר 2017. 
  • עובדות שעבדו לפחות שנה אצל המעסיק או באותו מקום עבודה, זכאיות לחופשת לידה (תקופת לידה והורות) של 26 שבועות  - 15 שבועות בתשלום והיתרה על חשבון העובדת.