התקשרו אלינולהצטרפות

המחלקה המשפטית

הגדלת ההפרשות לפנסיה

[30.12.2016, 10:00]

- בפברואר 2016 נקבע כי פנסיית החובה בישראל תגדל ותעמוד, לכל הפחות, על שיעור הפקדות כולל של 18.5% משכר העובד. 
- על פי הצו, החל מינואר 2017 שיעור ההפקדות לפנסיה יוגדלו בכל סוגי ההסדרים; קרן פנסיה/ביטוח מנהלים/קופת גמל ויהיו בשיעור אחיד,  שלא יפחת משיעורי ההפקדה שנקבעו בצו והמפורטים להלן:

  • הפרשות המעסיק: 6.5% במקום 6.25%
  • הפרשות העובד: 6% במקום 5.75%
  • תשלום המעסיק לרכיב פיצויים – לא יפחת מ- 6% משכר העובד