התקשרו אלינולהצטרפות

חדשות

ברכת ההסתדרות הלאומית לרגל חג הקורבן

ההסתדרות הלאומית מברכת את כל בני העדה הדרוזית והמוסלמית בברכת עיד אלאדחא שמח.

עיד אלאדחא 2018