התקשרו אלינולהצטרפות

איגוד מקצועי

סבסוד ארוחות למאבטחי משרד המשפטים

[10.03.2018, 11:00]

ביום 10.03.2018 אושרה פנייה של מאבטחי משרד המשפטים בגין מענק על סך 22,000 ש"ח בגין סבסוד ארוחות.
כמו כן, המאבטחים יקבלו ארוחות במחיר מסובסד.