התקשרו אלינולהצטרפות

איגוד מקצועי

חתימת הסכם קיבוצי האקדמיה ללשון העברית

[27.12.2017, 08:30]

לאחר 60 שנה נחתם הסכם קיבוצי באקדמיה ללשון עברית, אשר מסדיר את יחסי העבודה במקום ותנאי העסקתם של העובדים תוך שימת דגש על זכויותיהם של העובדים הוותיקים ותנאי פרישתם.

אלכסיי יודיצקי,יו"ר הועד: "לאחר תקופת משא ומתן ארוכה ומייגעת אני שמח שהגענו לתוצאה המיוחל והטובה ביותר שיכולנו להשיג עבור עובדי האקדמיה ללשון עברית,  אני מודה להסתדרות הלאומית על הליווי לאורך המשא ומתן".

פז גליקמן, רכז יחסי עבודה: "אני שמח שהיום אנחנו עושים היסטוריה לאחר למעלה משישים שנה שהאקדמיה קיימת נחתם לראשונה הסכם קיבוצי המעגן את זכויות העובדים. יישר כוח לוועד העובדים על העמידה האיתנה על זכויות העובדים ועל שימת הלב לכל הפרטים".

חברי ועד עובדי האקדמיה ללשון העברית ומר ששי שדה יו