התקשרו אלינולהצטרפות

איגוד מקצועי

יום הכשרה על החוק למניעת הטרדות מיניות בעבודה

[29.11.2017, 17:00]

בשעות הבוקר התקיים יום הכשרה לממונים/ות על החוק למניעת הטרדות מיניות במקומות העבודה, על ידי מרכז גאות מבית ההסתדרות הלאומית במשכננו במודיעין.

בקורס לקחו חלק ממונות מחברות וארגונים שונים במשק.

מרכז גאות, כחלק מפעילותו השוטפת, מקיים מדי יום הדרכות למניעת הטרדות מיניות למנהלים ועובדים במקומות העבודה, וכן מקיים קורסים והכשרות לממונות/ים על החוק למניעת הטרדה מינית ובכך פועל לשינוי חברתי בתחום והעלאת המודעות לחוק בקרב הארגונים השונים במשק.

לפרטים נוספים לגבי מרכז גאות מבית ההסתדרות הלאומית לחץ כאן

  • צילום מתוך יום הכשרה לממונים וממונות על החוק למניעת הטרדות מיניות במקומות העבודה על ידי מרכז גאות מבית ההסתדרות הלאומית
  • צילום מתוך יום הכשרה לממונים וממונות על החוק למניעת הטרדות מיניות במקומות העבודה על ידי מרכז גאות מבית ההסתדרות הלאומית
  • צילום מתוך יום הכשרה לממונים וממונות על החוק למניעת הטרדות מיניות במקומות העבודה על ידי מרכז גאות מבית ההסתדרות הלאומית