התקשרו אלינולהצטרפות

איגוד מקצועי

הסכם קיבוצי חדש לעובדי חברת זוגלובק

[20.08.2017, 10:00]

הסכם קיבוצי חדש עם בשורה לעובדי זוגלובק המעניק תוספות שכר בשיעור של 10% עד 12%.

אלי גל, מזכיר האיגוד המקצועי שניהל את המו״מ מטעם חטיבת ארגונים בהסתדרות הלאומית: ״אני שמח כי לאחר שנים של הבראת המפעל הצלחנו להביא להסכם מעולה לעובדי החברה״.

אורן קקון, יו״ר ועד העובדים: ״בהסכם זה הקדשנו את מירב המאמצים בטיפול בשכר העבודה ובשיתוף פעולה עם הנהלת החברה. הגענו למיצוב שכרם של העובדים. אני מברך את הועד ההנהלה וההסתדרות הלאומית על הדרך והתוצאה היפה לעובדי החברה״.

רגע החתימה על ההסכם הקיבוצי של חברת זוגלובק