התקשרו אלינולהצטרפות

איגוד מקצועי

השלמת המשרה לסייעות בגנים – עיריית קריית ים

[16.06.2017, 13:30]

לאחר תקופה ארוכה של דיונים הצלחנו לשנות את אחוזי המשרה של הסייעות בגנים מ-83% למשרה מלאה.

יחד עם זאת, סייעות שהועסקו ויועסקו ביום שישי יקבלו שכר יום עבודה מלא.

לוגו עיריית קריית ים