התקשרו אלינולהצטרפות

איגוד מקצועי

שמירת רצף של ותק בעבודה - מוקד יסעור

[29.05.2017, 10:30]

עובדי מוקד יסעור במשטרת בית שאן פנו להסתדרות לאומית בעניין שמירת רציפות הותק ממקום העבודה.

בפגישה עם עובדי הניקיון התברר  כי זכויות הוותק של העובדים לא נשמרים בעת החלפת החברה המעסיקה לאחר מכרז וזכויות הוותק נרשמו לפי תאריך הזכייה.
נעשתה פנייה למשטרת בית שאן שאישרה את תקופת העסקתם במקום העבודה ולאור אישורם פנינו לחברת ISS לעניין הוותק החדש לתשלום זכויות דמי מחלה חופשה שנתית והבראה.

בסיום התהליך חברת ISS עדכנו את הוותק של העובדים כמתבקש.

עובד מוקד יסעור