התקשרו אלינולהצטרפות

איגוד מקצועי

עדכון חקיקה - עדכון שכר המינימום

[01.01.2017, 12:00]

החל מיום 01.01.2017 עלה שכר המינימום ל-5000 ש"ח בחודש (הפעימה השלישית).

להלן טבלת שכר מינימום מעודכנת:

שעתי

שבועי
(בשבוע עבודה בן 5 ימים)

שבועי
(בשבוע עבודה בן 6 ימים)

26.88 ₪

230.776 ₪

200 ₪