התקשרו אלינולהצטרפות

איגוד מקצועי

הוכרז סכסוך קיבוצי בחברת מכבידנט

[30.04.2017, 14:00]

לימור הראל פייגנבום ,יו"ר ועד עובדי מכבי דנט: "עברה שנה מחתימת ההסכם ועדיין חלקים חשובים מההסכם הקיבוצי טרם הגיע לידי מימוש. לאחר ניסיונות הידברות רבים וארוכים נראה כי פרשנות ההסכם של הנהלת מכבי דנט אינה עולה בקנה אחד עם ערכי ועד העובדים הדוגל בכבוד העובד, שוויון, קבלת הכלים הנדרשים לעבודה והטבה בתנאי העבודה של כלל עובדי הארגון. ההתרעות על סכסוך קיבוצי נפלו על אוזניים ערלות ונראה כי המוצא המעשי וההגיוני להגיע למימוש ויישום ההסכם הינו באמצעות בית הדין. חבל לנו שהנהלת מכבי דנט לא פתחה את ליבה ולא הרחיבה את המבט הכולל ושאנו נאלצים לנקוט בצעד זה".

יש מי שדואג לך!