התקשרו אלינולהצטרפות

זכויות העובדים

צווי הרחבה

שר הכלכלה רשאי להוציא צווי הרחבה הקשורים להעסקת עובדים או להרחיב הסכמים קיבוציים על מנת שיחולו גם על קבוצות של עובדים שאינם כלולים בהסכמים הקיבוציים ומכיוון שכך אינם נהנים מתנאים מכוח אותם הסכמים קיבוציים. קיימים צווי הרחבה שכוללים את כל העובדים בישראל ובכללם דמי הבראה לעובדים, נסיעות לעבודה ובחזרה, ימי אבל, תוספת יוקר ועוד.