התקשרו אלינולהצטרפות

מן העיתונות

התנאים הפיזיים בעמדות השמירה במוסדות ציבור

11.06.2016, 18:14
עדי דואק, מנהלת חטיבת נותני שירות הסתדרות לאומית, בועדה מיוחדת לפניות הציבור, משדר מיוחד בערוץ הכנסת.