התקשרו אלינולהצטרפות

המחלקה המשפטית

סוויס – פיצויים מוגדלים לעובד שיצא לפנסיה

[05.07.2017, 12:00]

בחודש יוני 2016 הוגש ס"ק בעניין סוויס זאת לאחר שהנהלת סוויס החליטה בצעד חד צדדי להחריג עובד המשמש חבר ועד מהנספח שנחתם בחודש מרץ 2016 בעניין פיצויי פיטורין מוגדלים עת הגעת העובד לפנסיה. ההסתדרות טענה להתנהלות בחוסר תום לב שכן הדברים לא עלו בשלב המו"מ. בית משפט נתן את החלטתו ביום 13.6.17 ופסק לטובת העובד פיצוי בסך 125,000 ₪ שווה ערך ל – 8 משכורות. 

עורכת הדין, נירית מאירי, ליוותה את המו"מ והחתימה על הנספח וכן את ההליך בביה"ד.