התקשרו אלינולהצטרפות

איגוד מקצועי

חברי ועד חדשים בועד עובדי רכבת ישראל

[4.7.2018]

בשעה טובה נבחרו חברי ועד חדשים לועד עובדי רכבת ישראל.
אלי אדרי ודוד אברמוב, שיהיה בהצלחה