התקשרו אלינולהצטרפות

איגוד מקצועי

עדכונים בתקנון לדוגמה למניעת הטרדה מינית

[01.05.2018, 12:00]
היום, 1.5.18 הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי אישרה מספר עדכונים בתקנון לדוגמה למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה, המחויבים מעסיקים לפרסם לידיעת העובדים.
מדובר בפעם הראשונה בה מעודכנות התקנות ובהן התקנון לדוגמה, מאז אושרו לפני 20 שנה.
כמו-כן נוספו מספר דוגמאות להקשרים בהם התנהגויות מסוימות יחשבו להטרדה מינית גם אם האדם אליו הופנו לא הראה שאינו מעוניין, כגון אדם שמצוי במסגרת של הדרכה או ייעוץ של כהן דת, בנסיבות של ניצול יחסי מרות או תלות ועוד.
התקנות כוללות תקנון לדוגמה, בו משתמשים המעסיקים כבסיס למסמך שיפורסם לעובדים, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות, בו רשאי המעסיק להוסיף סעיפים והתייחסויות משלו למסמך.

לדבריה של יו"ר הוועדה ח"כ עאידה תומא סלימאן מטרת תיקון התקנון היא להשוות את כלי העבודה למצב החוקי הקיים. עוד הוסיפה, כי בשבוע הבא תדון הוועדה בתפקיד הממונות על הטרדות מיניות במקומות עבודה,
תוך בחינת האתגרים והשינויים הנדרשים בהגדרות התפקיד, הסמכויות, חובת ההכשרות לממונות ועוד.

לצפייה בכתבה באתר NEW1 לחץ כאן>>

עדכונים בתקנון לדוגמה למניעת הטרדה מינית