התקשרו אלינולהצטרפות

איגוד מקצועי

עדכון חקיקה - הצעת חוק להארכת חופשת הלידה

[21.03.2017, 12:00]

ביום 21.03.2017 אישרה ועדת השרים לחקיקה את הצעת החוק להאריך את חופשת הלידה בתשלום מ-14 שבועות ל-15 שבועות. הצעת החוק כוללת שינויים נוספים שיקלו על היולדות, כגון הקלות על סטודנטיות והנחה במעונות היום עבור ילדים לאם שמאריכה את חופשת הלידה שלה לחצי שנה.

הצעת החוק מבקשת להחיל את התיקון האמור רטרואקטיבית לגבי מי שילדה החל מ-01.01.2017.

חשוב לציין כי התיקון לחוק אושר אמנם בקריאה שניה ושלישית בכנסת אך טרם נכנס לתוקפו.