התקשרו אלינולהצטרפות

כתבות נבחרות

הסכם קיבוצי לסגל המרצים והמרצות במכללת ספיר

[11.6.2018, 12:00]

ההסתדרות הלאומית וסגל המרצים והמרצות במכללת ספיר חתמו על הסכם קיבוצי.
התאגדותם נובעת מהרצון להשוות את תנאי העסקתם לשאר המרצים בתפקידים המקבילים בארץ.
ועד הפעולה נחוש לקדם ולשפר את תנאי העסקת המרצים בהסכם הקיבוצי המתגבש.

הסכם קיבוצי במכללת ספיר